Saturday, September 15, 2012

Inspirational short stories

One day tatawid ka ng tulay with GOD, natatakot ka kaya ang sabi mo kay GOD, pwede po ba ko humawak sa'yo para di ako mahulog sa ilog? Sabi ni GOD sa'yo hindi anak, Ako ang kakapit sa'yo. Nagtanong ka.. Anong pinagkaiba? Sumagot si GOD. "May malaking pagkakaiba. Kung kakapit ka sa Akin at sakaling may mangyari, maari kang makabitiw..Ngunit kung Ako ang hahawak sa'yo, Siguradong anuman ang mangyari hinding hindi kita bibitawan. :)

 

  - Just got this from FB and I find it really nice. nakakauplift. Hope you got inspired as I did  :) Have a blessed saturday! Let's serves as an inspiration to others!  :)


No comments: