Friday, October 29, 2010

Joke Time # 2 - Wowowee Q & A

Got this Jokes from my Friend in FB :]

These are questions and actual answers of contest participants!1. Q: "Ano sa Tagalog ang teeth?" A: "Utong!"2. Q: "Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?" A: "Umiilaw!"3. Q: "Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao? A: "Humanitarian?"4. Q: "Sina Michael at Raphael ay mga." A: "Ninja?"5. Q: "Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?" A: "Sunog!"6. Q: "Magbigay ng sikat na Willie." A: "Willie da pooh!"7. Q: "Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?" A: "Hindunesia?"8. Q: "Anong hayop si King Kong?" A: "Pagong!"9. Q: "Magbigay ng mabahong pagkain." A: "Tae!"10. Q: "Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?" A: "Canadia!"11. Q: "Kumpletuhin - Little Red." A: "Ribbon!"12 Q: "Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?" A: "Buhok?"13. Q: "Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin." A: "Tinga!"14. Q: "Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?" A: "Pag balita?"15. Q: "Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?" A: "Baby oil?"16. Q: "Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?" A: "Sweetserland?"17. Q: "Sinong higanteng G ang tinalo ni David?" A: "Godzilla?"18. Q: "Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?" A: "Itlog ng tao!"19. Q: "Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?" A: "Sadista?"20. Q: "Blank is the best policy." A: "Ice tea?"22. Q: "Saan binaril si Jose Rizal?" A: "Sa likod!"23. Q: "Fill in the blanks - Beauty is in the eye of the ____." A: "Tiger?"24. Q: "Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?" A: "Saging!"25. Q: "Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?" A: "Baliw!"26. Q: "Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?" A: "Kamag-anak!"27. Q: "Saan nakukuha ang sakit na AIDS?" A: "Sa motel?"28. Q: "Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?" A: "Cold water!"29. Q: "Sinong cartoon charcater ang sumisigaw ng yabba dabba doo?" A: "Si scooby dooby doo?"30. Q: "Heto na si kaka, bubuka-bukaka." A: "Operadang bakla?"31. Q: "Ilan ang bituin sa American flag?" A: "Madami!"32. Q: "Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?" A: "Abnormal!"

No comments: